Sileo bemutatkozás

Mit kínál a SILEO Holding?

Az Önök cége felismerte, hogy a növekedés korlátjává vált a tulajdonosi és vezetői szerepek
összefonódása, az egyszemélyi irányítás. A további növekedés érdekében, a fejlesztések
előkészítésében és végrehajtásában további partnerek (szakértők, vezetők) bevonása szükséges.
A SILEO Holding célja a családi vagy egyszemélyi tulajdonban lévő kis- és közepes cégek olyan
mértékű újra strukturálása, hogy azok jelenlegi méretük és értékük többszörösére nőjének a jelenlegi
tulajdonos aktív tulajdonosi és egyre kevésbé operatív szerepvállalásával.

Az Önök cége (Társaság) hosszú távú célja, hogy jelenlegi tulajdonosainak személyes részvétele és
felelősségvállalása 3-5 éven belül a Társaság működésében jelentősen csökkenjen, a tulajdonosok a
stratégiai irányításban vegyenek részt, jövedelmük nagyobb részt a Társaság eredményéből
(osztalékból) származzon.

Miért éri meg ez az együttműködés a jelenlegi tulajdonosnak?
1. Az együttműködés elején objektív piaci visszajelzést kap a Társaság értékéről.
2. Összeállítjuk a Társaság növekedési stratégiáját.
3. Társat és megbízható partnereket kap a Társaság fejlesztéséhez.
4. Rövidtávon megszabadulhat “nem szeretem” feladatoktól, azzal foglalkozhat, amiben igazán jó.
5. Nem csökken a jövedelme, a Holding a növekedésből profitál.
6. A hosszútávú növekedési pályára állított cég értéke növekszik, nagyobb az esély akár az
értékesítésre is.
7. További kiszállási stratégiákat dolgozunk ki közösen, amivel a tulajdonosok passzív jövedelemre
tehetnek szert.
8. A passzív jövedelemmel visszavonulhat a munkából, nyugdíjba mehet.

Miért velünk szerződjön és ne új ügyvezetőt alkalmazzon vagy idegen tőkét vonjon be?
1. A kis- és közepes vállalkozások újra struktúrására specializálódtunk, a 6 fős Holding
tagjai egyenként is több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.
2. Ismerjük a kis- és középvállalkozások napi működését, jellemző problémáit, a legtöbb
esetben kész megoldási javaslatokkal érkezünk.
3. A “nem szeretem” feladatokat gyorsan át tudjuk venni.
4. Nem akarjuk átvenni a cég irányítását, kisebbségi tulajdonrészért vagy előre
megállapított piaci árért dolgozunk.
5. A közös növekedésben vagyunk érdekeltek, a plusz bevételből vesszük ki a profitot.

Milyen lépések mentén haladva tudjuk elérni ezeket a célokat?

1. Első lépésben a jelenlegi és a jövőbeni tulajdonosok elvárásaival, illetve a Társaságban
lévő potenciállal összhangban meg kell fogalmazni a víziót és stratégiai célokat.
1.1. Még a személyes találkozások előtt felmérjük a Társaság piacát, konkurenseit, a
nyilvános adatok alapján tájékozódunk a gazdálkodásáról, feldolgozzuk a sikeres
iparági transzformációkat. Ezen kívül egy gap analízist végzünk, melyben
meghatározzuk azokat a területeket, amelyekre az általunk kínált management
szolgáltatásokból rövid- és hosszútávon érdemes szakértőket bevonni. 
1.2. Az első személyes találkozáson megismerjük a tulajdonos jelenlegi helyzetét,
terveit, preferenciáit. Az operatív vezetővel megbeszéljük a lehetséges beavatkozási
pontokat, kialakítunk egy mindenki számára vonzó jövőképet. Nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy mi is bemutassuk magunkat, elképzeléseinket és a
szolgáltatásainkat.

2. Második körben kidolgozzuk javaslatunkat a Társaság lehetséges stratégiai irányaira, az
új értékesítési stratégiájára a szükséges erőforrások megbecsülésével. Javaslatot
teszünk a végrehajtás lépéseire, (roadmap) a Társaság rövid- és hosszú távú
működtetésére és a feladatok megosztására. A roadmap tartalmazza azokat az objektív
kritériumokat is, amelyek alapján később az eredményt felosztjuk.

2.2. A stratégia elfogadását követően elkészítjük és végrehajtjuk az üzleti és
megvalósítási tervet, melynek célja a bevétel és eredmény növelése, az operatív
feladatok megosztása.
2.3. A stratégia végrehajtása a Társaság szervezetének bevonásával, irányítási,
döntési hatáskörrel és az ehhez tartozó felelősségi körökkel történik. A
végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat nagyobb részt a működési tartalékok
felhasználásával, átcsoportosításával biztosítjuk, ha ehhez további külső
finanszírozás szükséges, azt a Holding biztosítja. A stratégia és az üzleti terv
végrehajtásáról heti/havi jelentésekben és egyeztetéseken számolunk be.

3. Harmadik körben javaslatot teszünk a
● finanszírozási, pénzügyi működés racionalizálására,
● vevő-szállító állományok, beszerzési feltételek racionalizálására, 
● könyvelés, könyvvizsgálat valamint
● HR és jogi terület kiszervezésére,
● informatikai fejlesztésekre, az ügyvitel standardizálására,
melyeknek célja a működés szabályozása, átláthatóvá tétele és a cégérték
maximalizálása.

4. Később, a tulajdonosok döntése esetén javaslatot készítünk az exit stratégiákra, külső
finanszírozót vagy befektetőt keresünk a tulajdonos vagy tulajdonosok kivásárlására.