Cégértékelési módszerek

Mikor lehet szükség cégértékelés készítésére?

A leggyakoribb ok, amikor a cégét a tulajdonos értékesíteni szeretné: mind az eladó, mind a vevő számára fontos, hogy az üzletrészek eladási ára egy megalapozott értékelésen alapuljon, ne pedig megérzés alapján, szubjektív módon alakuljon ki. 

Amennyiben nem eladás történik, hanem befektetőt von be a tulajdonos, akkor is tisztában kell lenni a cégértékkel, mivel a befektető által jutatott tőke cégértékhez viszonyított aránya alapján kell kialakítani a tulajdoni arányokat. Ehhez ráadásul nemcsak az ún. “as-it-is” értékelést kell elkészíteni, hanem azt is látni kell, hogy a tőkebevonással mekkora mértékben növekszik a cég értéke.

Cégértékelési módszerek áttekintése

Tulajdonképpen helyesebb inkább értékelési irányzatoknak vagy modellcsaládoknak hívni ezeket a lenn bemutatott módszereket, mert valójában számos konkrét megvalósítási verzió létezik. A gyakorlatban pedig ezek kombinációja vagy akár egészen egyedi megoldások is lehetnek, amik három csoportba oszthatók:

  • Vagyontárgy alapú megközelítés
  • Piac alapú megközelítés
  • Jövedelem alapú megközelítés

A háromféle megközelítés különböző helyzetekben alkalmazható, az alkalmazott módszer vagy ezek kombinációjának kiválasztását az értékelés célja határozza meg, pénzügyi befektetés esetén a főként jövedelem alapú módszereket, szakmai befektető bevonása esetén piaci és vagyon alapú módszereket érdemes alkalmazni.

Eszköz alapú megközelítés

Ezek a módszerek a helyettesítés gazdasági elvére támaszkodik, lényege, hogy felbecsülje milyen költségekkel járna egy, a vállalkozással megegyező hasznosságú üzlet újbóli létrehozása. 

A cégérték meghatározása a vállalkozás általa tulajdonolt eszközök értékelésén keresztül történik (a cég értéke = eszközök értékének összessége), ami az eszköz típustól és szituációtól függően az értékelés akár több módszerrel is történhet: pl. piaci alapú módszer, eszköz pótlási érték, jövedelem alapú módszer, stb.

Ezek a módszerek elsősorban ún. likvidációs szituációban érdemes alkalmazni, de ún. divesztíciós stratégia esetén is lehet jelentősége, vagyis amikor a felvásárlási célpont egyes részei önállóan értékesíthetők a későbbiekben.

Működő vállalkozás esetén a cég értéke több lehet, mint az eszközök értékének összege, mert az immaterális javak is hozzájárulnak a jövedelemtermelő képességhez. 

Piac alapú megközelítés

Ezekkel a módszerekkel számolt cégérték megállapítása a piaci viszonyok – kereslet-kínálat – alapján történik, a hasonló jellegű cégek, cégértékek és tényleges eladások kerülnek összegyűjtésre és vizsgálatra. Ez a megközelítés a verseny elvét használja fel, a piacon működő hasonló vállalkozások ismert cég értéke. A kihívást az jelenti, hogy nehéz – leginkább lehetetlen – két teljesen hasonló céget találni, ezek cégértéke és vételára pedig a legtöbb esetben nem nyilvános.

Ezeket a módszereket szakmai befektetők bevonása esetén, széleskörű kutatás eredményeit felhasználva érdemes alkalmazni.

Bevétel alapú megközelítés

Az ilyen módszerek alapján számolt cégérték megállapításához az elvárás elvét alkalmazzuk, vagyis a vállalkozás által generált jövőbeni megtérülést és azok kockázatait számoljuk.  A megtérülés egyösszegben vagy folyamatosan beáramló bevételként folyik be a tulajdonosokhoz. A kockázati tényezőket a tőkésítés, ill. a diszkontráta számításával határozzuk meg.

A bevétel alapú megközelítésben a vállalkozás diszkontált várható osztalékát, diszkontált vagy szabad cash-flow-ját határozzuk meg.

A módszer a vállalkozás jövedelemtermelő képességét méri, a jövőben várható hozamok – cég által termelt cash-flow – összesített jelenértéke alapján számoljuk. 

Ez a módszer stabilan működő vállalkozások esetén használható, ahol a cash-flow-ban és jövedelemtermelő képességben nincsenek és nem is várhatók jelentős változások (pl. növekedési fázis, új tevékenység indítása). A vállalkozás működésében vagy a piaci trendekben bekövetkező változások esetén a múltbeli adatok alapján bizonytalanul becsülhető a jövőbeni várható cash-flow.

A szorzószámos vagy benchmark alapú értékelés esetén a cég értéke a ténylegesen megtermelt profit (EBITDA, EBIT vagy egyéb jövedelem mutató) többszöröse. Egyszerű és gyorsan elvégezhető értékelés, de ebből kifolyólag erősen korlátozott a megbízhatósága.

Ezt a módszert akkor használjuk, ha a elég egy nagyságrendi értéket számolni és stabil, kiszámítható a piac helyzete és vállalkozás jövedelemtermelő képessége. 

A különböző módszerekkel számított cégérték jelentősen eltér. 

Az egyes megközelítések szerint a cégérték számítást többféle konkrét módszerrel illetve ezek kombinációjával határozzuk meg, melyet a cégértékelés céljának, a tervezett befektetés jellegének és a piaci tendenciáknak megfelelően súlyozunk. 

A végső cégérték pedig a vételár és annak jelenértékre diszkontált összege lesz.

A Sileo Holding elsősorban nem a vállalkozás értékének meghatározásában érdekelt. A cégérték egy egy adott pillanatban számított érték, ami a piaci tendenciák változásával csökkenhet, de célzott munkával jelentősen növelhető is.

A Sileo Holding és a szakértői a cégérték növeléséhez szükséges folyamatok kialakításában és működtetésében érdekeltek és abban, hogy a vállalkozás tulajdonrésze a megnövelt cégértéken kerüljön értékesítésre. 

Abban vagyunk érdekeltek, hogy a vállalkozás tulajdonosai megszabaduljanak a napi operatív feladatoktól és azzal foglalkozzanak a vállalkozásban, amit szívesen és hatékonyan el tudnak végezni és élvezzék az előző évek munkájából származó passzív jövedelmet.

Sileo szakmai blog

Ismerje meg szakértőink gondolatait, tippjeit és tanácsait az cégvezetés, üzletfejlesztés, utódlás, és marketing témakörökben.